firma
Produkty
Brązowy tlenek glinu
Biały tlenek glinu
Różowy tlenek glinu
Odblaskowe szklane koraliki
Ściernice do szlifowania powierzchni
Bezśrodkowe ściernice
Wewnętrzne ściernice
Vice White Fused Alumina
Żywiczne ściernice
Odetnij koło
Węglik krzemu
Cast Steel Shot